فروشگاه پارس پایپ

آقای ابراهیم شاهوردی :

تلفن :

آرتباط آنلاین (۲۴ساعته) :

آدرس فروشگاه :

 تهران – بازارآهن – انتهای بهاران ۲ – مجتمع بوستان – پلاک ۱۳۱ 

موقعیت در نقشه:

09121226650