فروشگاه پارس پایپ

آقای ابراهیم شاهوردی :

تلفن :

آرتباط آنلاین (24ساعته) :

آدرس فروشگاه :

 تهران – بازارآهن – انتهای بهاران 2 – مجتمع بوستان – پلاک 131 

موقعیت در نقشه: