اصفهان پلاست دماوند

آقای اختران

۰۹۱۲۳۱۹۸۶۹۹

آقای شیخان

۰۹۱۲۱۳۲۹۲۰۹

آدرس:

تهران ، دماوند، شهرجابان، روبروی خیابان اوچونک

 

 

موقعیت در نقشه:

09121226650