نوار تیپ چیست ؟

کاربرد نوار تیپ در لوله کشی

نوار تیپ آبیاری چیست و استفاده از آن چه مزایایی برای کشاورز دارد؟  یکی از انواع روشهای آبیاری استفاده از نوارهای پلیمری تحت عنوان نوار تیپ کشاورزی میباشد که برای کشت محصولات به صورت ردیفی و پشت سر هم مورد استفاده قرار میگیرد.نوار تیپ نوعی لوله دریپردار مخصوص است که در آبیاری قطره‌ای مورد استفاده […]