بررسی تخصصی لوله‌های دریچه دار آبیاری یا هیدروفلوم

لوله‌های دریچه دار آبیاری چیست؟ و بررسی تخصصی لوله‌های هیدروفلوم

لوله‌های دریچه دار آبیاری یکی از تجهیزات آبیاری برای استفاده در باغات و مزارع می‌باشند. این لوله‌ها اصلی‌ترین جایگزین برای روش‌های قدیمی آبیاری هستند. مهم‌ترین هدف استفاده از آن‌ها جلوگیری از هدر رفت آب جوی‌های می‌باشد. در این راستا موضوعی که در این مقاله از اصفهان پلاست قصد بررسی تخصصی آن را داریم لوله‌های دریچه […]