دسته‌بندی: نوار تیپ

کاربرد نوار تیپ در لوله کشی
لوله پلی اتیلن
مهدی جهان محمدی

نوار تیپ چیست ؟

نوار تیپ آبیاری چیست و استفاده از آن چه مزایایی برای کشاورز دارد؟  یکی از انواع روشهای آبیاری استفاده از

09121226650