دسته‌بندی: اتصالات قطره ای پلی اتیلن

فیلتر دیسکی و انواع آن + قیمت آن در سال ۱۴۰۰
اتصالات
مهدی جهان محمدی

فیلتر دیسکی چیست؟

فیلتر دیسکی برای تصفیه آب بسیار ضروری و مهم هستند. در هر سیستم آبیاری، اولین بخشی که به آن باید

09121226650