آب پاش های کشاورزی در فشار های مختلف تنظیم و تولید می شود .

آبپاش ها بسته به محدوده پاشش در زمین های کشاورزی نصب شده و و عملیات آبیاری از طیق آن ها صورت می گیرد.

استفاده از آبپاش جهت اسپری بر روی گیاهان به صورت قطرهای یا به اصطلا بارانی، باعث بهبود یافتن رشد گیاهان می شود. استفاده از انواع روش های آبیاری مدرن مانند آبیاری بارانی توسط آبپاش ها صورت می گیرد و باعث افزایش کیفیت گیاهان در مقایسه با روش های سنتی می گردد.

آبپاش ها را بر مبناهای نتفاوت می توان دسته بندی کرد از جمله نوع استفاده، شعاع پاشش مانند  کوچک یا کم فشار (شعاع پاشش کمتر از 13 متر)و یا بر اساس جنس دسته

آب پاش ها بر اساس نوع جنس به سه دسته تقسیم می شوند:

  • آب پاش پلیمری
  • آب پاش برنجی
  • آب پاش آلومینیومی

 

کاربرد آبپاش کشاورزی

  1. مهار گرد و غبار
  2. در گلخانه ها به صورت مه پاش و خنک کنندگی
  3. جلوگیری از تراکم علف های هرز و آفات
  4. بهره وری آب بالاتر از آب

 

چگونه از آبپاش ها نگهداری کنیم؟

  • هر 6ماه یکبار ابپاش هارا چک کنید و در ص.ورت لزروم آن هارا سرویس کنید.
  • فشار آبپاش حتما با فشار شبکه شما برابر باشد تا به درستی کار کند.
  • هنگام نصب آبپاش اطمینان حاصل کنید که توسط واشر ها به خوبی آب بندی شود.

 

در سایت اصفهان پلاست می توانید تمام تجهیزات آبیاری را تهیه فرمایید.

09121226650